Την βία δεν την αγγίζεις...

Την βία, δεν την αγγίζεις...μόνο η τέχνη ίσως, μόνο αυτή μπορεί να δείξει συγκεκαλυμμένη την ασχήμια της. Και σ' αυτό το βίντεο, με την υπέροχη μουσική, τα καταφέρνει.

Κανένας δεν πρέπει να ζει μέσα στο φόβο - δεν είναι ζωή αυτή - και δυστυχώς η αγριότητα του έχει πολλές μορφές, σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, λεκτική. Ας μην του επιτρέπουμε να συντηρείται από την αδράνειά μας...

(Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια: 1440 ατελώς, Χαμόγελο του Παιδιου: 1056 ατελώς)

Γεωργία Γεωργιάδου