Το παιδικό βιβλίο που θα μπορούσε να είναι βαρετό και σοβαρό...

Ο B.J. Novak αποδεικνύει ότι ένα παιδικό βιβλίο, δεν χρειάζεται εικόνες για να είναι ενδιαφέρον ή αστείο, Μόνη προϋπόθεση είναι να κάνεις ό,τι κάνεις κάθε φορά που διαβάζεις ένα βιβλίο - να λες ό,τι λένε οι λέξεις του!!!

Οι αντιδράσεις των παιδιών είναι μοναδικές!