Φτιάξε τη δική σου ηλιόλουστη ημέρα.

Μερικές ημέρες, όπως η σημερινή, 

που τίποτα δε φαίνεται να πηγαίνει όπως θέλουμε, 

μία είναι η λύση.

Πινέλο, χρώμα και ξεκινάμε 

να ζωγραφίσουμε τον δικό μας ήλιο 

να δημιουργήσουμε τη δική μας 

ηλιόλουστη ημέρα!