Μια γυναίκα χωρίς άντρα...

Ένας καθηγητής φιλολογίας στην Αγγλία γράφει στον πίνακα:

"A woman without her man is nothing" (Μια γυναίκα χωρίς τον άντρα της είναι ένα τίποτα) και ζητάει από την τάξη του να βάλει στην πρόταση τα σωστά σημεία στίξης.

Όλα τα αγόρια στην τάξη γράφουν:

"A woman, without her man, is nothing" (Μια γυναίκα, χωρίς τον άντρα της, είναι ένα τίποτα). 

Και όλα τα κορίτσια στην τάξη γράφουν:

"A woman: without her, man is nothing" (Μία γυναίκα: χωρίς αυτήν, ο άντρας της είναι ένα τίποτα).

Τελικά, όλα είναι θέμα στίξης! 

Μετάφραση - Επιμέλεια: Γεωργία Γεωργιάδου